Kerk in Huis
Acht sleutels voor verhoord gebed.

Onderstaand zijn acht bijbelse sleutels voor verhoord gebed.

Het is belangrijk dat U elk vers dat vermeld wordt, opslaat en bestudeert en de waarheid bewijst uit het Woord van God.

Sleutel 1 - Bidt in overeenstemming met Gods wil.

Wat zegt de Bijbel:

Matteüs 6-10; Jakobus 4:1-4; Johannes 5:30
Daniël 3:16-18; 1 Johannes 5:16-17; Lukas 22:42


Sleutel 2 - Geloof God en wat Hij in Zijn Woord zegt.

Wat zegt de Bijbel:

Hebreeën 3:12; Romeinen 4:20-21; Markus 11:20-26
Matteüs 8:5-13; Jakobus 1:5-7; Markus 9:14-29
Jakobus 2:5-26; Handelingen 17:11


Sleutel 3 - Wees berouwvol en zoek God vanuit Uw hart.

Wat zegt de Bijbel:

Jesaja 1:15-20; Joël 2:12-14; 2 Kronieken 15:2
Jesaja 55:6-11; Handelingen 3:19; 1 Johannes 1:6-10; Lukas 18:9-14


Sleutel 4 - Wees vurig en ijverig.

Wat zegt de Bijbel:

Jakobus 5:16; Hebreeën 5:11-14; Lukas 22:43-44
Hosea 7:14; Openbaring 3:14-21; Efeze 6:18


Sleutel 5 - Heb goddelijke vrees en nederigheid.

Wat zegt de Bijbel:

Psalm 111:10; Matteüs 10:28; Hebreeën 4:1-16
Matteüs 15:21-28; Lukas 18:9-14; Jesaja 66:1-2
1 Petrus 5:5-10; Jakobus 4:6-10


Sleutel 6 - Wees volhardend en geef nooit op.

Wat zegt de Bijbel:

Lukas 11:1-13; Lukas 18:1-8; Efeze 6:18;
Romeinen 12:12; 1 Thessalonicenzen 5:17; Colossenzen 4: 2-3
Colossenzen 3:17; Filippenzen 4:6


Sleutel 7 - Wees bovendien gehoorzaam aan Gods wetten en geboden.

Wat zegt de Bijbel:

Johannes 14:13-24; Romeinen 6:16; Johannes 15:1-17
1 Johannes 2:3-6; 1 Johannes 3:4; 1 Johannes 3:18-24
1 Johannes 5:1-3; Handelingen 5:32; 1 Petrus 1:14, 22
Spreuken 15:8, 29; Spreuken 28:9; 1 Petrus 2:1-2


Sleutel 8 - Bidt ook rechtstreeks tot God de Vader, in Christus' naam.

Wat zegt de Bijbel:

Johannes 14:13-14; Johannes 15:7, 16; Johannes 16:23-27
Handelingen 4:12; Filippenzen 4:7-9; Romeinen 8:9-39


Deze pagina als PDF document:      


                                                       
Sleutels verhoord gebed