Kerk in Huis
Hoe wij de Bijbel kunnen bestuderen

Als wij aan een studie van de Bijbel beginnen, zouden wij altijd onderstaande methode/aanpak kunnen gebruiken.
Echte Bijbelstudie gaat gepaard met gebed en het vertrouwen in God, dat Hij ons leidt met Zijn Heilige Geest van Waarheid. Wij weten, dat Hij Zijn belofte zal vervullen om ons te leiden in ALLE WAARHEID, als wij ijverig onderzoeken om Zijn Woord te begrijpen.

VEERTIEN REGELS VOOR BIJBELSTUDIE

1.   Begin met Schriftgedeelten, die eenvoudig te begrijpen zijn.

2.   Laat de Bijbel, de Bijbel interpreteren en bewijzen. Probeer niet te zoeken naar wat U wilt bewijzen - kijk naar wat de Bijbel
      werkelijk zegt.

3.   Begrijp de samenhang - de verzen ervoor en erna. Eventueel ook de hoofdstukken ervoor en erna.

4.   Stemt Uw begrip van een bepaald vers overeen met de rest van de Bijbel?

5.   Stel uzelf de vraag: Wat zegt de Bijbel duidelijk?

6.   Stel uzelf de vraag: Wat zegt het Schriftgedeelte niet?

7.   Stel uzelf de vraag: Aan wie werd het boek geschreven?

8.   Stel uzelf de vraag: Wie schreef het?

9.   Stel uzelf de vraag: Wie zei het?

10. Begrijp de historische tijd, waarin het boek werd geschreven.

11. Baseer Uw studie op de Bijbelse kennis, die U al heeft. Wat weet U tot op dit moment?

12. Laat geen persoonlijke vermoedens of vooroordelen toe om Uw begrip en conclusies te be
ïnvloeden.

13. Maak geen conclusies, gebaseerd op gedeeltelijke feiten, onvoldoende informatie of de meningen en speculaties van anderen.

14. Meningen - ongeacht hoe uitgesproken belangrijk U deze vindt - zij tellen niet noodzakelijk mee. Alleen de Bijbel moet Uw
      standaard en gids zijn.


      Deze pagina als PDF document:

Regels voor Bijbelstudie