Kerk in Huis
Onze levensvragen?

Onze levensvragen? Welke zijn dat?

In onze hectische wereld nemen mensen zelden de tijd om zich af te vragen, laat staan om werkelijk na te denken over:

Wat is de betekenis van mijn leven?

Waartoe ben ik hier?

Wat is het doel van de mensheid?

En voor degenen, die het zich wel afvragen, waar kunnen zij heen voor antwoorden?

Alles wat de lezer nodig heeft is zijn of haar Bijbel en een verstand, dat open is en bereid is onderwezen te worden - om de prachtige, eeuwige toekomst uitgelegd te krijgen, die God heeft ontworpen voor degenen, die Hem waarlijk liefhebben.

Laat dit boek Uw gids zijn - want Gods doel voor Uw leven is veel groter dan U het zich heeft durven voor te stellen!

Fred R. Coulter
Veel mensen denken dat God geen oordeel zal uitvoeren omdat “God liefde is”. De Bijbel openbaart echter juist het tegenovergestelde - dat “God is Rechter”. (Psalm 75:8)

 
Als de Opperste Rechter oordeelt Hij alle naties, evenals alle mensen. “Hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken met Zijn waarheid”. (Psalm 96:13)

Jezus zei, “Oordeel Rechtvaardig Oordeel”.
(Johannes 7:24)

Fred R. Coulter
De Christelijke Bijbelse Kerk van God gelooft en praktiseert de ware leerstellingen van Jezus Christus en Zijn Apostelen, zoals geopenbaard in de Heilige Bijbel - het Oude en het Nieuwe Testament.

Deze leerstellingen worden in dit boekje aangeboden.

Fred R. CoulterDit is een boek in druk!

Binnenkort kunt u hier het complete boek lezen.
Boeken